موسسه حافظون
تلگرام ارشد دکتری الهیات قرآن و حدیث فقه ادیان فلسفه مدرسه دو زبانه سه زبانه قرآنی حافظون انگلیسی عربی ارشد علوم قرآن و حدیث ارشد الهیات کنکور ارشد فلسفه


گروه پژوهشی صراط

صراط جدیدترین و کاملترین طرح آموزش زبان قرآن است که حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد استاد رسول محمدزاده می باشد و...

با اساتید....
نام :

ایمیل:
 
* پیام:


کد نمایش داده شده :