موسسه حافظون
تلگرام ارشد دکتری الهیات قرآن و حدیث فقه ادیان فلسفه مدرسه دو زبانه سه زبانه قرآنی حافظون انگلیسی عربی ارشد علوم قرآن و حدیث ارشد الهیات کنکور ارشد فلسفه


مکالمه عربی

تکلم و فهم زبان عربی امروزی

هدف از برگزاری این دوره آموزشی این است که پس از پایان دوره، افراد قادر خواهند بود به زبان عربی تکلم نمایند و با رسانه‌های شنیداری و نوشتاری ایشان عربی برقرار کنند.


سیستم آموزشی بر اساس سیستم کانون زبان ایران می باشد و درپایان به زبان آموزان  مدرک کانون اعطا می‌گردد.

تعداد جلسات: 20 جلسه

استاد: آقای محمدی
( استاد دانشگاه امام صادق (ع)، علوم قرآن و حدیث، کانون زبان ایران و... با بیش از 20 سال سابقه تدریس و مسلط به تمامی لهجه‌های عربی)

شروع ترم مهر ماه
می‌باشد.
زمان کلاس ها به شرح زیر است:

دوره

روز و زمان

استاد

مکالمه 1

جمعه 8:30-12

استاد موسوی

مکالمه 3

یکشنبه 15 - 18:30

استاد موسوی

مکالمه 4

پنج شنبه 8:30- 12

استاد محمدی

مکالمه 5


نام :

ایمیل:
 
* پیام:


کد نمایش داده شده :