موسسه حافظون
تلگرام ارشد دکتری الهیات قرآن و حدیث فقه ادیان فلسفه مدرسه دو زبانه سه زبانه قرآنی حافظون انگلیسی عربی ارشد علوم قرآن و حدیث ارشد الهیات کنکور ارشد فلسفه


انتخاب رشته و دانشگاه

انتخاب رشته ارشد قرآن و حدیث
اصول یک انتخاب رشته خوب چیست؟ چه دانشگاه هائی در اولویت هستند؟ چه کسانی در انتخاب رشته موفق ترند؟...


مقاله 1 : نتایج دکتریهای حافظون در سال93 و تحلیل
مقاله 2 : اصول انتخاب رشته محل دکتری 94
مقاله 3 : اولویت بندی انواع دانشگاه ها (روزانه - شبانه - غیر انتفاعی - پردیس خودگردان - پیام نور)
مقاله 4 : دانلود فایل اکسل انتخاب رشته حافظون (جهت سهولت انتخاب رشته و ایجاد نظم ذهنی)

ترتیب دانشگاه ها بر اساس اعتبار و بیان ویژگیهای هر یک در مقطع دکتری

یک نمونه انتخاب رشته برای یک داوطلب تهرانی


در صورتی که تمایل به انتخاب رشته توسط مؤسسه دارید جهت گرفتن وقت در ساعت اداری با مؤسسه تماس بگیرید
02133442005





نام :

ایمیل:
 
* پیام:


کد نمایش داده شده :