موسسه حافظون
تلگرام ارشد دکتری الهیات قرآن و حدیث فقه ادیان فلسفه مدرسه دو زبانه سه زبانه قرآنی حافظون انگلیسی عربی ارشد علوم قرآن و حدیث ارشد الهیات کنکور ارشد فلسفه


دوره های مطالعاتی حدیث

این دوره ها شامل مطالعه و مباحثه احادیث معتبرترین کتاب حدیثی-اعتقادی شیعه (اصول کافی) بوده و ویژه حافظان قرآن و فارغ التحصیلان رشته های الهیات است.

نام :

ایمیل:
 
* پیام:


کد نمایش داده شده :