موسسه حافظون
تلگرام ارشد دکتری الهیات قرآن و حدیث فقه ادیان فلسفه مدرسه دو زبانه سه زبانه قرآنی حافظون انگلیسی عربی ارشد علوم قرآن و حدیث ارشد الهیات کنکور ارشد فلسفه


سبک زندگی اسلامی

سبک زندگی اسلامی

امروزه غرب خیلی خوب توانسته سبک زندگی به روش خودش را در زندگی های امروزه ما جای دهد بی آنکه متوجه شویم

سبک زندگی زندگی

تعریفی که امروزه همه ما از زندگی داریم گاهی دستخوش هجوم فرهنگ های غیراسلامی به زندگی روزمره ما شده ولی ما آن را زندگی اسلامی می پنداریم و این نوع زندگی ناخواسته بر روی همه مراحل زندگی ما (تربیت فرزند، آداب زندگی، همسرداری و ...) تاثیری جدی گذاشته است.

دوره های تربیت اسلامی به چگونه زیستن طبق منش معصوم (ع) و بزرگان دینی می پرداز. باشد که آن را در زندگی فعلی خود به کار بندیم.

نام :

ایمیل:
 
* پیام:


کد نمایش داده شده :