موسسه حافظون
تلگرام ارشد دکتری الهیات قرآن و حدیث فقه ادیان فلسفه مدرسه دو زبانه سه زبانه قرآنی حافظون انگلیسی عربی ارشد علوم قرآن و حدیث ارشد الهیات کنکور ارشد فلسفه


آزمون های آزمایشی و آموزشی

آزمون های آموزشی هفتگی و همچنین آزمونهای آزمایشی جامع


آزمون آزمایش هفتگی:

برای آزمون‌های هفتگی برنامه از پیش تعیین شده‌ای طبق بودجه‌بندی تدریس دروس تدوین شده است که دانشجویان طبق این برنامه برای درس خواندن خود برنامه‌ریزی می‌کنند.

آزمون‌های آزمایشی ثلثی:

برحسب تدریس کلاس‌ها و جزوات حافظون ثلث تمام دروس مشخص و در یک ماه نزدیک کنکور به صورت آزمون آزمایشی برگزار می‌گردد.
قابل ذکر است که به جز افرادی که در کلاس‌های آمادگی کنکور شرکت می‌کنند سایر افراد نیز می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند.

نام :

ایمیل:
 
* پیام:


کد نمایش داده شده :