موسسه حافظون
تلگرام ارشد دکتری الهیات قرآن و حدیث فقه ادیان فلسفه مدرسه دو زبانه سه زبانه قرآنی حافظون انگلیسی عربی ارشد علوم قرآن و حدیث ارشد الهیات کنکور ارشد فلسفه


تفسیر عمومی

آشنایی با ترجمه و تفسیرترتیبی قرآن کریم بر اساس ترتیب نزول آیات در سطح عموم افراد

سبک کلاس:

1- شرح معنی واژگان
2-تلاش فراگیران برای ترجمه آیه به آیه به کمک استاد
3-پیدا کردن ارتباط بین آیات
4- دریافت فهم کلی از مجموعه سوره


رویکرد کلاس:

                      تفسیر اجتماعی اخلاقی


طول دوره:
این تفسیر سه سال است که در موسسه حافظون به صورت مستمر دایر است.
ترتیب سوره های آموزش داده شده به ترتیب نزول قرآن و بر اساس ترتیب مصحف امیرالمومنین (ع) است.

استاد این کلاس، دکتر رسول محمدزاده اصرار دارد یاد دهد :
- چطور زندگی مان را بر اساس قرآن تنظیم نماییم.
- چطور اتفاقات اجتماعی اطرافمان را با قرآن بسنجیم
- در سیاست و فرهنگ و... چطور قرآنی فکر کنیم.

     و خلاصه اینکه:

 قرآن را به زندگی هایمان وارد کنیم.

123.jpg

124.jpg

نام دوره

تفسیر عمومی (سوره حمد)

زمان برگزاری کلاس

شنبه ها 14 تا 16

نام استاد

آقای دکتررسول محمدزاده مدیرموسسه حافظون

شروع کلاس

مهر ماه

مدت دوره

10 جلسه سه ماه

 

نام دوره

تفسیر عمومی (سوره واقعه)

زمان برگزاری کلاس

یکشنبه ها 17:30 تا 19

نام استاد

آقای دکتررسول محمدزاده مدیرموسسه حافظون

شروع کلاس

مهر ماه

مدت دوره

10 جلسه سه ماه


نام :

ایمیل:
 
* پیام:


کد نمایش داده شده :