موسسه حافظون
تلگرام ارشد دکتری الهیات قرآن و حدیث فقه ادیان فلسفه مدرسه دو زبانه سه زبانه قرآنی حافظون انگلیسی عربی ارشد علوم قرآن و حدیث ارشد الهیات کنکور ارشد فلسفه


صرف و نحو عمومی

طرح درس این کلاس براساس کتاب دکتر کشفی

از آنجایی که برای یادگیری علوم دینی مقدمه اول دانستن زبان دین است. یک متعلم دین می‌بایستی باید زبان دین را خوب بیاموزد تا بتواند با متون دلخواه ارتباط برقرار کرده و آنها را بفهمد...
شیوه این کلاس:
یکی از آسانترین و کارآمدترین روش2ها در یادگیری زبان عربی است.
متن درس:
بسیار ساده، روش مناسب در ارائه درس و تمرینات هدفمند ازویژگی‌های بارز این کلاس است....

457.jpg

طول دوره:

یادگیری صرف و نحو 4 ترم است که عبارتند از:
ترم  1 : صرف فعل
ترم  2 : صرف اسم
ترم  3 : نحو 1
ترم  4: نحو 2

زمان کلاس نحو 1: یکشنبه‌ها 19-16
استاد : سرکار خانم قنبری
تعداد جلسات : 20 جلسه

زمان کلاس صرف 1: یکشنبه ها 14 - 16
استاد: سرکار خانم محمدی
تعداد جلسات: 10 جلسه
نام :

ایمیل:
 
* پیام:


کد نمایش داده شده :