موسسه حافظون
تلگرام ارشد دکتری الهیات قرآن و حدیث فقه ادیان فلسفه مدرسه دو زبانه سه زبانه قرآنی حافظون انگلیسی عربی ارشد علوم قرآن و حدیث ارشد الهیات کنکور ارشد فلسفه


بسته های آموزشی

جزوات کنکور کارشناسی ارشد حافظون جهت شرکت حافظان قرآن در کنکور ارشد
شامل منابع

توضیحات

لینک دانلود

1

صرف ونحو

مبادی 3 و 4

ویژگی این جزوه دسته بندی منظم قواعد صرف و نحو عربی و فارسی بودن متن کتاب جزوه است

مشاهده    و  دانلود

2


 تست صرف و نحو

کنکورهای کارشناسی ارشد

این جزوه شامل حدود 1500 تست است که شامل تست‌های 20 سال کنکور،کلیه گرایش‌های الهیات و تست‌های تألیفی صرف و نحو عربی است

مشاهده

و  دانلود

3

فن ترجمه

تعدادی از کتب فن ترجمه

این جزوه شامل اصول و قواعد ترجمه عربی و تمرینات کاربردی برای کنکور کارشناسی ارشد می‌باشد که شما را در ترجمه متون روز یاری میکند

مشاهده

و  دانلود

4

علوم قرآن

 تاریخ قرآن حجتی

الاتقان سیوطی

اسباب النزول د.حجتی

مبحث نسخ (البیان)

ساده سازی منابع فوق الذکر و ترکیب و حذف موارد تکراری

مشاهده

و  دانلود

5

تفسیر

تفسیر 12 سوره منبع کنکور ارشد از مجمع البیان و المیزان

تاریخ تفسیر جلاللیان

ادغام دو تفسیر به طوری که آراء هر یک در کنار دیگری قابل مقایسه و جمع بندی باشد

مشاهده
و  دانلود

6

علوم حدیث

تاریخ عمومی حدیث(د.معارف)

علم الحدیث(شانه چی)

درایه الحدیث (شانه چی)

تاریخ حدیث (شانه چی)

علوم الحدیث (د.صبحی صالح)

ادغام 5 منبع و حذف طبقه بندی و ارائه یک مجموعه منسجم از منابع فوق الذکر

مشاهده

و  دانلود


نام :

ایمیل:
 
* پیام:


کد نمایش داده شده :