در این ویدیو نحوه نصب و استفاده از دوره های دوره های ویدیویی و صوتی موسسه حافظون و دبستان آیات را به صورت گام به گام با هم میبینیم.