کتاب "تاریخ قرآن" اثر دکتر محمود رامیار یکی از مهمترین کتاب‌های مرتبط با قرآن است. این کتاب به زبان فارسی نوشته شده و به بررسی مسائل مربوط به قرآن و تاریخ این کتاب می‌پردازد.

معرفی کتاب:

عنوان: تاریخ قرآن
نویسنده: دکتر محمود رامیار
تعداد صفحات: ۸۲۵ صفحه
تعداد فصل‌ها: ۱۷ فصل
سال انتشار: نخستین بار در سال ۱۳۴۶ منتشر شده و در سال ۱۳۶۲ با مطالب و مقدمه جدید مجددا چاپ شده است.
محتوای کتاب:
کتاب "تاریخ قرآن" به بررسی موضوعات مختلفی مرتبط با قرآن می‌پردازد. در این کتاب، نویسنده از منابع اهل سنت و شیعه و منابع غربی نیز استفاده کرده است. محتوای کتاب شامل موضوعات زیر است:

۱. گامی لرزان در پیشگاه قرآن
۲. نام‌های قرآن
۳. آغاز وحی
۴. چگونگی وحی
۵. در مدار وحی
۶. نزول قرآن
۷. تألیف قرآن در زمان رسول خدا (ص)
۸. جمع قرآن در زمان ابوبکر
۹. مصاحف همزمان ابوبکر
۱۰. در زمان عمر
۱۱. در زمان عثمان (الف- یکی کردن مصاحف ب- مصاحف دیگر)
۱۲. خط قرآن
۱۳. اعجام و نقطه‌گذاری
۱۴. آیه‌ها و سوره‌ها
۱۵. مکی و مدنی در قرآن
۱۶. سبب نزول
۱۷. ترجمهٔ قرآن

ویژگی‌های کتاب:

نثر ساده و امروزی
استفاده از منابع اهل سنت و شیعه و منابع غربی
حجم بسیار بزرگ و جامع
ترتیب مباحث متفاوت از کتاب‌های دیگر در این حوزه
اهمیت کتاب:

"تاریخ قرآن" اولین کتاب فارسی در موضوع خود است و در میان کتاب‌های تاریخ قرآن نوشته دانشمندان مسلمان، جایگاه ممتازی دارد.
این کتاب برگزیدهٔ دومین دورهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران است.