دانلود کتاب تفسیر والمفسرون

کتاب "تفسیر و المفسرون" یک کتاب به زبان عربی است که توسط محمدهادی معرفت نوشته شده است. این کتاب در دو جلد منتشر شده است و توسط دفتر نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است.

محتوای کتاب:

جلد اول کتاب به تعریف تفسیر، تأویل و انواع تفسیر می‌پردازد. همچنین در این جلد، سیر تاریخی تفسیر قرآن کریم در دوره پیامبر (ص)، صحابه و تابعین بررسی شده و نقش اهل بیت در تفسیر قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، مفسران مشهور در دوره پس از تابعین نیز معرفی شده‌اند.

جلد دوم کتاب شامل بررسی تفسیر اثری و همچنین بررسی جعلیات و اسرائیلیات در تفسیر نقلی است. در این جلد، مهمترین آثار تفسیر روایی شیعه و سنی نیز معرفی شده است.

نویسنده:
محمدهادی معرفت، نویسنده این کتاب، یک حدیث‌شناس، فقیه شیعه و مفسر قرآن است. وی علاوه بر این کتاب، آثار متعددی درباره قرآن کریم و همچنین در حوزه فقه و اصول فقه نیز دارد.

تفسیر المفسرون یکی از منابع مهم در حوزه علوم قرآن و حدیث است که می‌توانید از آن در آمادگی برای کنکور ارشد و دکتری الهیات استفاده کنید. تفسیر المفسرون شامل تفسیر و تبیین مفاهیم قرآنی است که توسط مفسران و علمای برجسته اسلامی ارائه شده است. این تفاسیر به شما کمک می‌کنند تا مفاهیم و معانی عمیق قرآن را بهتر درک کنید و در آزمون‌های کنکور ارشد و دکتری الهیات بهتر عمل کنید.

مزایای استفاده از تفسیر المفسرون در کنکور ارشد و دکتری الهیات عبارتند از:

ارائه تفسیرهای متنوع و گوناگون قرآن که به شما کمک می‌کند تا مفاهیم مختلف قرآن را درک کنید و بهتر برای پاسخگویی به سوالات آزمون آماده شوید.
ارائه نظرات و تفسیرهای مختلف مفسران برجسته، که به شما امکان می‌دهد نظرات متفاوت را مقایسه کنید و بهترین پاسخ را انتخاب کنید.
ارائه تاریخچه تفسیر قرآن توسط مفسران معروف، که به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از تاریخچه تفسیر قرآن داشته باشید و در آزمون‌ها به سوالات مربوط به تاریخ تفسیر قرآن پاسخ دهید.
با استفاده از تفسیر المفسرون، می‌توانید بهترین استراتژی برای آمادگی در آزمون‌های کنکور ارشد و دکتری الهیات را انتخاب کنید. با مطالعه و تحلیل تفسیرهای مختلف، می‌توانید بهترین روش برای پاسخگویی به سوالات آزمون را شناسایی کنید و در آزمون بهترین عملکرد را ارائه دهید.