کتاب "شیعه در اسلام" نوشته سید محمدحسین طباطبایی است که به منظور معرفی مذهب شیعه به خصوص برای مخاطبان غیرمسلمان نوشته شده است. این کتاب در سه فصل کلی به زبانی ساده و مختصر، بسیاری از مطالب لازم برای شناخت تشیع را شرح می‌دهد.

معرفی کتاب "شیعه در اسلام":

عنوان کتاب: شیعه در اسلام
نویسنده: سید محمدحسین طباطبایی
هدف کتاب: معرفی مذهب شیعه به خصوص برای مخاطبان غیرمسلمان
زبان کتاب: فارسی
محتوای کتاب:
پیدایش تاریخی شیعه
عقاید و معارف شیعه
فقه و شریعت شیعه
لطیف‌ترین حقایق معنوی شیعه
کتاب "شیعه در اسلام" توسط سید محمدحسین طباطبایی به زبان فارسی نوشته شده و بارها منتشر شده است. همچنین، ترجمه انگلیسی این کتاب توسط سید حسین نصر انجام شده و در آمریکا و اروپا منتشر شده است.