فروشگاه حافظون

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

مقطع
mm12
رشته
rr12
نوع محصول
nn12
-25%
منابع دکتری علوم قرآن و حدیث با زبان
منابع دکتری علوم قرآن و حدیث (همراه با منابع زبان انگلیسی)
قیمت اصلی 6,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,212,000 تومان است.
امتیاز 4.67 از 5
-20%
منابع کامل ارشد فلسفه و کلام اسلامی
منابع ارشد فلسفه و کلام اسلامی (همراه با منابع زبان انگلیسی)
قیمت اصلی 6,240,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,992,000 تومان است.
امتیاز 5.00 از 5
-20%
منابع دکتری علوم قرآن و حدیث با زبان
منابع دکتری علوم قرآن و حدیث
قیمت اصلی 5,782,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,625,000 تومان است.
امتیاز 4.25 از 5
-25%
منابع لیسانس حفظ قرآن (همراه با منابع زبان انگلیسی)
قیمت اصلی 6,146,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.
امتیاز 5.00 از 5
-30%
منابع کامل ارشد قرآن و حدیث
منابع ارشد علوم قرآن و حدیث (همراه با منابع زبان انگلیسی)
قیمت اصلی 6,146,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,303,000 تومان است.
امتیاز 5.00 از 5
-20%
منابع کامل ارشد فقه و حقوق
منابع ارشد فقه و حقوق (همراه با منابع زبان انگلیسی)
قیمت اصلی 5,141,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,112,000 تومان است.
امتیاز 4.75 از 5
-20%
منابع کنکور ارشد فلسفه و کلام
منابع کنکور ارشد فلسفه و کلام
قیمت اصلی 4,886,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,900,000 تومان است.
امتیاز 5.00 از 5
-25%
بسته-کامل-علوم-قرآن-و-حدیث
منابع کنکور ارشد علوم قرآن و حدیث
قیمت اصلی 4,676,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,500,000 تومان است.
امتیاز 4.20 از 5
-25%
بسته لیسانس حفظ
بسته کامل منابع لیسانس حفظ قرآن
قیمت اصلی 4,676,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,500,000 تومان است.
امتیاز 5.00 از 5
-20%
بسته-تخصصی-دکتری-علوم-قرآن-و-حدیث
بسته دروس تخصصی ارشد و دکتری علوم قرآن و حدیث
قیمت اصلی 4,074,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,260,000 تومان است.
امتیاز 5.00 از 5
-31%
بسته عربی ارشد و دکتری
بسته طلایی عربی ارشد و دکتری
قیمت اصلی 4,508,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,100,000 تومان است.
امتیاز 4.60 از 5
-20%
منابع کامل ارشد فقه و حقوق
منابع کنکور ارشد فقه و حقوق
قیمت اصلی 3,671,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,935,000 تومان است.
امتیاز 5.00 از 5