دانلود کتاب الاتقان في علوم القرآن

کتاب "الإتقان في علوم القرآن" یکی از مهم‌ترین و مشهورترین کتب در حوزه علوم قرآن است. این کتاب توسط سید جلال‌الدین سیوطی نوشته شده است و به عنوان یکی از بهترین و خواندنی‌ترین کتب علوم قرآن شناخته می‌شود .

محتوای کتاب "الإتقان في علوم القرآن" به صورت هشتاد نوع مختلف است که از "شناخت مکی و مدنی" آغاز می‌شود و با "طبقات المفسرین" به پایان می‌رسد. سیوطی در تدوین این کتاب از صد و پنجاه و چهار منبع مختلف استفاده کرده است .

کتاب "الإتقان" بارها چاپ شده است و چاپ چهار جلدی آن به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم می‌باشد. همچنین، اخیراً نیز در مکه در چهار مجلد با تحقیق متن و استخراج منابع احادیث منتشر شده است .

به طور کلی، کتاب "الإتقان في علوم القرآن" به عنوان یک منبع مهم در حوزه علوم قرآن شناخته می‌شود و تأثیر بسیاری در تدوین و نگارش کتب علوم قرآنی داشته است .

​کتاب "الإتقان" از همان روزگار نگارش مورد توجه قرار گرفته است و تأثیر بسیاری در تدوین و نگارش علوم قرآنی پس از سده دهم داشته است . این کتاب در سال 1271 در هند به چاپ رسید و پس از آن در سال 1279 در مصر نیز منتشر شد . بهترین چاپ الإتقان، چاپ چهار جلدی آن است که توسط محمد ابوالفضل ابراهیم تحقیق و منتشر شده است .

با این حال، کتاب "الإتقان" همچنان نیازمند چاپی است که منقح و دقیق باشد و تمامی احادیث و اقوال منقول در آن به منابع و مصادر ارجاع داده شود .