دانلود کتاب البرهان فی تفسیر القرآن

کتاب "البرهان فی تفسیر القرآن" یک تفسیر از قرآن است که توسط سید هاشم بحرانی، یکی از علمای شیعه بحرین، نوشته شده است. این کتاب به زبان عربی نوشته شده و در آن تفسیری از معانی و اسرار قرآن ارائه می‌شود. مؤلف در مقدمه کتاب، سه انگیزه برای تألیف این کتاب را بیان می‌کند: شرف و بلندی مرتبگی قرآن و اهمیت تلاوت و تفکر در آن برای حیات قلب و علم و عمل. عقل معمولی نمی‌تواند به اسرار و حقایق پنهان قرآن دست یابد و باید از اهل ذکر و تنزیل و تأویل قرآن استفاده شود. مؤلف مشاهده کرده است که بسیاری از مفسران و علما، آراء دیگران را در تفسیر قرآن آورده‌اند، در حالی که باید به نظرات اهل بیت علیهم السلام توجه کرد. بنابراین، مؤلف تصمیم گرفت روایات تفسیری اهل بیت را جمع آوری کند و آنها را در این کتاب بیان کند . روش مؤلف در تفسیر البرهان، جمع آوری روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام است. او از کتب معتبر و قابل اعتمادی استفاده کرده است و بیشتر روایات را از طریق امامیه نقل کرده است. همچنین، در برخی موارد از روایات اهل سنت نیز استفاده کرده است، اما فقط زمانی که با روایات اهل بیت علیهم السلام موافقت می‌کنند . تفسیر البرهان شامل بسیاری از روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام است و در آن به مسائل علوم شرعی، قصص انبیاء، فضایل اهل بیت علیهم السلام و سایر علوم احکام و آداب پرداخته شده است. این کتاب به عنوان یکی از بهترین تألیفات علمای شیعه در زمینه تفسیر قرآن شناخته می‌شود.