دانلود کتاب اللمعه الدمشقیه

کتاب "لمعه الدمشقیه" یکی از مشهورترین کتب فقهی شیعه دوازده امامی است. این کتاب توسط شیخ شمس‌الدین محمد بن مکی عاملی، معروف به شهید اول، نوشته شده است. کتاب "لمعه الدمشقیه" به زبان عربی نوشته شده و در حوزه‌های علمیه شیعه آموزش داده می‌شود. مشخصات کتاب: نویسنده: شهید اول (۷۳۴-۷۸۶ق) موضوع: فقه شیعه سبک: فقه فتوایی و تفریعی زبان: عربی مجموعه: ۱ جلد تاریخچه نگارش: شهید اول، در سال ۷۸۲ق، کتاب "لمعه الدمشقیه" را به تقاضای سران حکومت سربداران خراسان نوشته است. این کتاب به عنوان منبعی برای احکام فقهی و حکومتی آن‌ها استفاده می‌شد. شهید اول در زندان قلعه شام به مدت یک سال محبوس بود و در طی هفت روز این کتاب را تألیف کرد. محتوای کتاب: کتاب "لمعه الدمشقیه" دربردارنده یک دوره از مهم‌ترین مباحث فقهی است. این کتاب به سبک فقه فتوایی نوشته شده و شامل توضیحاتی درباره احکام هر باب، مسائل مرتبط با آن احکام، مستحبات و مکروهات است. در پایان کتاب، نظریات مشهور از فقها نیز ذکر شده است. اهمیت کتاب: از زمان نگارش این کتاب، فقها به آن توجه خاصی داشته و در تألیفات خود به آن استناد نموده‌اند. "لمعه الدمشقیه" یکی از منابع درسی طلاب شیعه در حوزه‌های علمیه محسوب می‌شود.