دانلود کتاب درایه الحدیث سبحانی

کتاب "درایه الحدیث" نوشتهٔ آیت‌الله جعفر سبحانی است. این کتاب دربارهٔ علم "درایه الحدیث" و اصول و قواعد مربوط به آن می‌باشد. در این کتاب، نویسنده به تحلیل و بررسی اصول علمی حدیث و اقسام آن می‌پردازد. ساختار کتاب: مقدمه: در این بخش، نویسنده به تعریف علم درایه و موضوعات مرتبط با آن می‌پردازد. فصل اول: در این فصل، اقسام خبر در حدیث بررسی می‌شوند. نویسنده به تفصیل به تقسیم‌بندی خبرها بر اساس مفاد و مضمون آن‌ها می‌پردازد. فصل دوم: در این فصل، اصول حدیث مورد بررسی قرار می‌گیرند. نویسنده به تبیین اصطلاحات ویژه حدیث و توضیح دلایل وضع آن‌ها می‌پردازد. فصل سوم: در این فصل، اوصاف مشترک در بین اقسام حدیث و اوصاف اختصاصی احادیث ضعیف بررسی می‌شوند. فصل چهارم: در این فصل، شرایط قبول روایت از راویان و معیارهای جرح و تعدیل حدیث بررسی می‌شوند. فصل پنجم: در این فصل، نویسنده به معرفی و تحلیل فرقه‌های مختلف شیعه و اهل سنت می‌پردازد. فصل ششم: در این فصل، راه‌های انتقال حدیث و تحمل آن مورد بررسی قرار می‌گیرند.