سوالات متداول کاربران حافظون

تلاش ما این بوده است که مفیدترین محتوا را در کمترین حجم گنجانده تا هم در وقت دانشجو صرفه جویی شود هم نتیجه لازم را بدست آورد. همه ساله بیش از ۵۰ درصد رتبه های تک رقمی از داوطلبانی حافظونی هستند. پس با خیال راحت حافظون را بخوانید نه منابع اصلی. گر چه خواندن منابع اصلی به سطح دانش شما کمک خواهد کرد.

منابع حافظون حداکثر یک پنجم منابع اصلی می باشند. این یعنی ۵۰۰ درصد در وقت شما صرفه جویی خواهند کرد، با این قید که بهترین رتبه های هر سال حافظونی ها هستند. بدیهی است هزینه ناچیز کتابها و کلاسهای حافظون در عوض صرفه جویی آنچنانی در وقت و قبولی در دانشگاه معتبر دولتی به هیچ وجه قابل محاسبه نیست.

بعضی از منابع نیاز به استاد دارند. یا از طریق ویدئوها و صوت های اساتید حافظون و یا با شرکت در کلاسهای حافظون این مرحله را به خوبی پشت سر بگذارید

معمولاً در صفحه اینستاگرام، جلسات هدایت تحصیلی گذاشته می شود ، یا برای تثبیت مطالب، آزمونهای آنلاین متعدد گرفته می شود و اگر هم نیاز داشتید کلاس و ویدئو و صوت هر درسی را لازم داشتید، تقدیم شما خواهد شد. در نهایت هم در انتخاب رشته و مصاحبه و سایر مراحل می توانید روی ما حساب کنید.

کتاب های حافظون محتواها را از صفر تا صد آورده است. یعنی هم برای داوطلبان تغییر رشته ای که تقریباً هیچ اطلاعاتی ندارند و هم برای داوطلبان کمین کرده برای رتبه های تک رقمی. بنابراین هر سطحی داشته باشید همین منابع شما را کفایت خواهد کرد.

کنار گذاشتن درس عربی مساوی با عدم موفقیت است. بهترین راهکار، مطالعه کتاب عربی دکتر فرجی (بعوان مقدمه) ، سپس کتاب دکتر ذوقی و مشاهدۀ ویدئوهای آموزشی ایشان است. در نهایت نیز فصل به فصل تست زدن از روی کتاب تستنامه حافظون

زبان درس دو واحدی می باشد که بیشتر داوطلبان الهیات آنرا سفید می گذارند. اگر زبان تان خیلی ضعیف است آن را کنار بگذارید. اگر متوسط است فقط زبان تخصصی حافظون را بخوانید و اگر خوب است، منابع زبان عمومی حافظون را تهیه کنید.