بسته تخصصی دکتری 2
منابع دروس تخصصی دکتری علوم قرآن و حدیث قیمت اصلی 1,736,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,400,000 تومان است.
بازگشت به محصولات
عربی لیسانس حفظ
بسته عربی ارشد و دکتری الهیات قیمت اصلی 1,708,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,365,000 تومان است.

بسته دروس تخصصی ارشد علوم قرآن و حدیث

(3 بررسی مشتری)

بسته آموزشی کامل علوم قرآن و حدیث که شامل 5 عدد کتاب علوم قرآن، تفسیر، علوم حدیث و تست دروس تخصصی علوم قرآن و حدیث می باشد. در حال حاضر این بسته آموزشی پر فروش ترین محصول کنکورهای ارشد علوم قرآن و حدیث درسرتاسر کشور است.

قیمت اصلی 2,968,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,520,000 تومان است.

منابع دورس تخصصی ارشد علوم قرآن و حدیث 1404

بسته دروس تخصصی ارشد علوم قرآن و حدیث شامل:

 1. درسنامه علوم قرآن ارشد دکمه دانلود PDF
 2. درسنامه علوم حدیث ارشد ( تلخیص مباحث کنکوری کتب : درایه الحدیث، مصطلح الحدیث، تاریخ حدیث و … ) دکمه دانلود PDF
 3. درسنامه تفسیر قرآن ارشد (سور ق تا تحریم) دکمه دانلود PDF
 4. عصاره دروس تخصصی کارشناسی ارشد دکمه دانلود PDF
 5. تست دروس تخصصی ارشد قرآن و حدیث از سال 72 تا 1402 (دارای طبقه بندی موضوعی و پاسخ نامه تشریحی) دکمه دانلود PDF

با کلیک بر روی دکمه دانلود PDF می‌توانید PDF بخشی از کتب بسته دروس تخصصی ارشد علوم قرآن و حدیث را دانلود کنید.

ویژگی این بسته:
• ویرایش بر اساس آخرین تغییرات کنکور 1402
• فارسی سازی منابع اصلی عربی
• جمع آوری و نظم دادن به مطالب منابع اصلی
• جمع آوری بیش از 2000 تست عربی کنکورهای اخیر و تالیفی در کتاب تست عربی
این بسته آموزشی شامل 3 کتاب درسنامه زیر است:

جلد اول: درسنامه علوم قرآن ارشد

کتاب علوم قرآن کتب: تاریخ قرآن حجتی، الاتقان سیوطی، اسباب النزول حجتی، مبحث (نسخ البیان) خویی را در بر می‌گیرد. این بسته دارای ویژگی های زیر است:

-ساده سازی، تلخیص و ترکیب منابع است و موارد تکراری نیز از آن حذف شده است.
-تست های طبقه بندی شده 15 سال کنکورهای الهیات در پایان کتاب آمده است.
-مطالب و تست های کتاب همه ساله بر اساس کنکور سال قبل ویرایش شده.
-تنوع فونتها و تیتربندی ها موجب شده تا ذهن خواننده نظم گیرد.
-خلاصه کنکوری پایان هر فصل باعث می شود براحتی هر درس دوره شود.

علوم قرآن نیز حاوی 20 تست است که معمولاً از منابع زیر به صورت منبع علوم قرآن از کتابهای زیر است:
1. الاتقان فی علوم القرآن سیوطی(معمولاً 12 تا 14 تست)
2. تاریخ قرآن د.حجتی (معمولاً 1 تا 3 تا تست)
3. مبحث النسخ از کتاب البیان آیت الله خویی (معمولاً 2 تا 4 تا تست)
4. اسباب النزول د.حجتی (معمولا 1 تا 2 تا تست)

درسنامه علوم قرآن، منابع فوق الذکر را کاملاً پوشش می دهد.
کتاب درسنامه این درس کاملا موجود است.

دانلود کتاب درسنامه علوم قرآن ارشد دکمه دانلود PDF

جلد دوم: درسنامه تفسیر قرآن ارشد

بسته تفسیر حافظون شامل تفسیر سوره های ق تا تحریم بوده که منبع کنکور ارشد است.

سوالات از تفسیر المیزان می آید. البته باید دانست که در دهه 80 عموماً منبع سوالات مجمع البیان بود ولی از سال 90 اکثر سوالات به سمت تفسیر المیزان رفته است. هر چند هنوز هم از مجمع البیان سوال می آید.

معمولاً حدود 10 تا 20 درصد نیز از تاریخ تفسیر سوال می دهند. بر اساس آنچه گفته شده
تاریخ تفسیر جلالیان است که این بسته را شامل ویژگی هایی منحصر به فردی کرده است.

تعدادی از ویژگی های این درسنامه عبارت است از:
-ذیل هر آیه به ترتیب: ترجمه آیه (مطابق تفسیر المیزان) ، اعراب و لغت، نظر المیزان و نظر مجمع البیان آمده است.
-وجود هر دو نظر المیزان و مجمع البیان امکان مقایسه و به خاطر سپردن هریک از نظرات را آسان می سازد.
-منبع اصلی برای مطالعه بیش از 2000 صفحه است که تلخیص بدون حذف موارد کلیدی حجم کتاب را به 400 صفحه رسانده.
-نظرات مشترک هر دو مفسر یک بار ذکر شده و در آخر نام مفسر دیگر آمده است.
-مباحثی چون “القرائه و الحجه” از مجمع البیان و “بحث فلسفی” از المیزان که تاکنون در کنکور نیامده از کتاب حذف گردیده.
-تست های طبقه بندی شده 15 سال کنکورهای الهیات در پایان کتاب آمده.
-مطالب کتاب طبق کنکور سال قبل ویرایش و سوالات پیش آمده از المیزان و مجمع اضافه می شود.
-در بخش تاریخ تفسیر، دو منبع تاریخ تفسیر جلالیان و تفسیر مفسران آیت الله معرفت با هم ادغام شده و تلخیص و دسته بندی گردیده است.

سوالات تفسیر ازسوره های ق تا تحریم است که تفسیر المیزان می‌شود. البته باید دانست که در دهه 80 عموماً منبع سوالات مجمع البیان بود ولی از سال 90 اکثر سوالات به سمت تفسیر المیزان رفته است. هر چند هنوز هم از مجمع البیان سوال می آید.

معمولاً حدود 10 تا 20 درصد نیز از تاریخ تفسیر سوال می دهند. بر اساس آنچه گفته شده تاریخ تفسیر جلالیان است.

دانلود کتاب درسنامه تفسیر ارشد  دکمه دانلود PDF

جلد سوم: درسنامه علوم حدیث ارشد

بسته علوم حدیث حافظون کتب حدیث: تاریخ حدیث (د.معارف)، علم الحدیث (شانه چی)، درایه الحدیث (شانه چی)، تاریخ حدیث (شانه چی)، مصطلح الحدیث (صبحی صالح) را شامل می شود که از جمله ویژگی های این بسته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-5 منبع ادغام و یک مجموعه منسجم از منابع ارائه شده است.
-مطالب کتاب به صورت دسته بندی و به شکل نمودار و جداول منظم است.
-مشترکات 5 منبع آمده و نظر متفاوت به صورت مشخص و با ذکر منبع آمده.
-کتاب به ترتیب شامل تاریخ حدیث و آثار حدیث اهل سنت و شیعه – رجال و اصطلاحات است.
-در پایان هر فصل بخش “بیشتر بدانیم” وجود دارد که بخش مهمی است اما تاکنون از آن در کنکور سوال نیامده است.
-مطالب کتاب طبق کنکور سال قبل ویرایش و سوالات پیش آمده اضافه می شود.
-تست های 15 سال اخیر کنکور در پایان هر فصل آمده است.

سوالات کنکور معمولاً از 5 منبع زیر است که به ترتیب اولویت عبارتند از :
1. تاریخ حدیث – د.مجید معارف
2. مصطلح الحدیث (درایه الحدیث) – کاظم مدیر شانه چی
3. علوم حدیث – کاظم مدیر شانه چی
4. علوم حدیث – صبحی صالح
5. تاریخ حدیث – کاظم مدیر شانه چی
لازم به ذکر است به دلیل همپوشانی مطالب این کتابها، امکان و ضرورت مطالعه همه اینها وجود ندارد. بسته حدیث حافظون اینها را ترکیب کرده، مطالب تکراری را حذف و یک درسنامه جامع شامل همه منابع گردیده است.

کتاب درسنامه این درس کاملا موجود است.

کتاب تست تخصصی شامل تستهای دروس تخصصی رشته علوم قران و حدیث همراه با پاسخ تشریحی می باشد.

4. کتاب تست تخصصی
• این کتاب مشتمل بر تست دروس تخصصی علوم قرآن، تفسیر و علوم حدیث است
• به هر یک از سوالات علاوه بر پاسخ تستی، پاسخ تشریحی نیز داده شده است.
• این کتاب دارای تست های 25 کنکورهای سالهای پیش است.
• ویژگی مهم این کتاب طبقه بندی موضوعی تست های هریک از دروس است.

دانلود کتاب درسنامه حدیث ارشد دکمه دانلود PDF

 تست دروس تخصصی کارشناسی ارشد

تست نامه دروس تخصصی ارشد علوم قرآن و حدیث، جامع ترین منبع از تست های کنکور ارشد قرآن و حدیث است. این کتاب دربردارنده تست های کنکور سراسری و آزاد از سال 72 تا 1402 درس های علوم قرآن ، علوم حدیث و تفسیر ( سور ق تا تحریم) است.

تست های هر 3 درس بر مبنای فصول کتاب درس نامه آنها طبقه بندی شده و دارای پاسخ تشریحی است. داوطلبان میتوانند پس از مطالعه هر فصل از درس نامه به تست های همان فصل در کتاب تست نامه رجوع کرده و تست ها راهم به شیوه آموزشی و هم به شیوه سنجشی بزند.

همچنین زمانی که در حل تست ها نیاز به مطالعه منبع طرح سوال دارید ، می توانید به همان بخش در کتاب درس نامه مراجعه کنید.

مطالعه کامل و اصولی منابع و بسته کامل حافظون یک مطلب است و توانمندی حل تست مطلبی دیگر .
بسیاری از داوطلبان بر منابع تسلط خوبی دارند اما به دلیل عدم آشنایی با مدل طراحی تست های کنکور در روز کنکور دچار ضربه شدیدی شدند.
به همین خاطر حتما توصیه می شود بعد از اتمام هر فصل یا درس، بعد از دوره خلاصه نویسی هایتان از درسنامه های حافظون، به طور کامل تست بزنید. حل تست هم وزن مطالعه کامل و دقیق درس نامه ها اهمیت دارد.

دانلود کتاب تست دروس تخصصی ارشد علوم قرآن و حدیث دکمه دانلود PDF

 عصاره دروس تخصصی ارشد علوم قرآن و حدیث

این کتاب یکی از پر ارزش ترین منابع جهت دوره مطالب در کوتاه ترین زمان، خصوصا یک ماه آخر است.  در این کتاب خلاصه کنکور محور دروس تخصصی آورده شده است که به شما این امکان را می دهد در مدت کوتاهی کل درس نامه های تخصصی را دوره کنید .

این کتاب دربردارنده؛ عصاره علوم قرآن و عصاره تفسیر و عصاره حدیث. از مهم ترین ویژگی های این کتاب:

 • تلخیص هر کتاب 300 صفحه ای در حدود 50 صفحه
 • همگام با ادبیات درس نامه اصلی جهت حفظ بهتر مطالب و مرور سریع و ماندگار
 • نگاه تستی کنکوری در تلخیص این کتاب و در نتیجه امکان پاسخ به سوالات بیشتر

توصیه می‌شود کتاب عصاره را پس از مطالعه کامل درس نامه ها و در ماه های آخر کنکور مطالعه فرمایید؛ این توصیه فقط مختص داوطلبان کنکور ارشد نیست بلکه شامل حال داوطلبان کنکور دکتری و داوطلبان کارشناسی حفظ قرآن نیز می شود.

دانلود کتاب عصاره دروس تخصصی ارشد علوم قرآن و حدیث دکمه دانلود PDF

 

سوالات متداول

آیا این بسته تمام نیاز داوطلبان را برای کنکور ارشد علوم قرآن و حدیث پوشش میدهد؟
این بسته تمام نیاز داوطلبان را در دروس تخصصی ارشد علوم قرآن و حدیث برای داوطلبان پوشش میدهد و شما را از مطالعه کتب اصلی در این دروس بی نیاز میکند.

آیا در کنار این بسته، نیازی به تهیه ویدیوهای آموزشی یا شرکت در دوره های آموزشی هست؟

کتاب های بسته ارشد فقه و حقوق اسلامی به صورت خودخوان طراحی شده اند ولی در صورتیکه پایه ضعیفی دارید یا رشته کارشناسی شما نامرتبط بوده، میتوانید از دوره ها و کلاس های آموزشی استفاده کنید.

وزن 3900 گرم

3 دیدگاه برای بسته دروس تخصصی ارشد علوم قرآن و حدیث

 1. نوروزی

  سلام ممنونم از موسسه حافظون
  کتاباتون خیلی خوب بود مخصوصا‌ کتاب عصاره

 2. فرهمند

  سلام این منابع بخونیم نیاز هستش که منابع اصلی هم بخونیم

  • حافظون

   سلام وقت بخیر
   خیر، نیازی به خواندن منابع اصلی نیست

 3. فاطمه

  سلام برای دکتری هم باید این منابع مطالعه کرد؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط