کنکور ارشد و دکتری فلسفه و کلام

معرفی کامل رشته فلسفه و کلام اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

مطالعه اين صفحه به کساني توصيه مي‌شود که:
1- دغدغه فهم عميق تر و بهتر دين را دارند.
2- کساني که مدرک کارشناسي داشته و شايد روزي قصد گرفتن مدرک «کارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي» يا مشتقات آن را داشته باشند.
3- کساني که مي خواهند در ارشد به رشته ي «فلسفه و کلام اسلامي» تغيير رشته دهند.
4- و دانشجويان و فارغ التحصيلان مقطع ليسانس کليه گرايش هاي الهيات

همه چيز درباره رشته فلسفه و کلام اسلامي

اگر مي‌خواهيد همه چيز درباره رشته دانشگاهي فلسفه و کلام اسلامي و همچنين کنکورهاي ارشد و دکتري بدانيد اين صفحه و لينک هاي آن را مو به مو مطالعه کنيد. اطلاعات اين صفحه (که در سايت مؤسسه قرآني حافظون منتشر گرديده است)، حاصل تجربه يک تيم علمي- آموزشي در کار کنکور ارشد و دکتري الهيات مي‌باشد.

چرا رشته ي فلسفه و کلام اسلامي يکي از پر تقاضاترين رشته های دانشگاهی ارشد است؟

رشته ي فلسفه و کلام اسلامي يکي از پر مخاطب ترين رشته هاي دانشگاهي در کنکور ارشد است. اين را مي توان از تعداد نسبتا خوب افرادي که به اين رشته تغيير گرايش مي دهند دانست.
شايد دليل اصلي مهاجرت به اين رشته را بتوان در مرحله اول احساس نياز مخاطبين به ارتقاي سطح فهم عقلي خود در زمينه ي الهيات و دين و در درجه بعد جذابيت مفاد اين رشته دانست.

گرايش هاي رشته ي فلسفه و کلام اسلامي

رشته ي فلسفه و کلام اسلامي در مقطع ارشد بالغ بر 8 گرايش دارد که در ادامه مي آيد.
1- فلسفه و کلام اسلامي
در اين رشته به منابع فلسفي و کلامي در جهان اسلام پرداخته مي شود که البته در بين دانشگاه ها اين تفاوت هست که در برخي دروس کلامي بيشتر است و در برخي دروس فلسفي. به طور معمول در دوره ي ارشد به مکاتب فلسفي مهم مشاء، اشراق و متعاليه و کلام اسلامي پرداخته مي شود. اختلاف ديگر ميان دانشگاه ها در نوع اهميت دادن آن ها به مکتب فلسفي خاصي است.
2- عرفان اسلامي
اين رشته ي درسي که از رشته هاي جديدتر گرايش فلسفه و کلام است به بررسي سير عرفان اسلامي از ابتدا تا دوره هاي متاخر مي پردازد. در اين رشته دانشجويان علاوه بر فراگيري سطحي از مباحث فلسفي و کلامي و منطقي با گرايش ها و مکاتب مختلف عرفاني آشنا مي شوند.
3- کلام اسلامي
در اين رشته تمرکز اصلي بر مسائل و مکاتب کلامي است. در اين رشته دانشجو با مسائل مختلف کلامي و نظرات مختلف در باب هر کدام آشنا مي شود.
در اين گرايش هم برخي واحدها به فلسفه و منطق اختصاص دارد.
4- کلام اماميه
در اين رشته تمرکز بر مسائل کلامي از نظرگاه متکلمان مسلمان است. در رشته ي کلام اسلامي نظرات مختلف در باب مسائل کلامي مختلف از ديدگاه متکلمان شيعي بيان مي شود. البته آشنايي با سير مسائل کلامي و نظرات متکلمان هم در اين رشته به صورت اجمال صورت مي گيرد.
5- شيعه شناسي
اين رشته هم از رشته هاي نسبتا جديد است. در اين رشته فرد با مسائل مختلف در حوزه ي شيعه آشنا مي شود. در اين رشته به مسائل گذشته و حال و آينده ي شيعه پرداخته مي شود و چون از زير شاخه هاي رشته ي فلسفه و کلام است صبغه ي مباحث بيشتر عقلي است تا نقلي.
6- دين شناسي
دين شناسي رشته اي که موضوع آن بررسي مسائل مشترک اديان گوناگون است که البته لزوما تنها به اديان ابراهيمي هم نمي پردازد. باز هم صبغه ي مباحث در اين رشته بيشتر عقلي و مسائل مورد بررسي مسائل کلامي است.
7- مذاهب اسلامي
در اسلام انشعابات عديده اي پديد آمده است که حاصل آن مذاهب گوناگون است. در اين رشته به مسائلي که در مذاهب گواگون اسلامي به صورت مشترک طرح شده است پرداخته مي شود.
فرقي که اين رشته با رشته ي کلام دارد در اين است که محدوده ي برسي در اين رشته تنها مکاتب اصلي و مهم نيست و به انشعابات جزيي تر در مسائل هم پرداخته مي شود.
8- فِرَق تشيع
همان طور که در خود اسلام انشعابات و مذاهب مختلفي ايجاد شده در مذهب شيعه هم انشعابات عديده اي پديد آمده است. بررسي مسائل گوناگون کلامي از نظرگاه فرقه هاي ايجاد شده در مذهب تشيع کار ويژه ي اصلي اين رشته است.
جهت مطالعه درباره هر يک از گرايشهاي فوق روي يکي از آنها کليک نمائيد تا به صفحه معرفي گرايشهاي علوم قرآن و حديث برود.

آينده شغلي فارغ التحصيلان ارشد رشته ي فلسفه و کلام اسلامي

فارغ التحصيلان «رشته ي فلسفه و کلام اسلامي» مي‌توانند فعاليت علمي خود را در يکي از سه گرايش کلي زير دنبال نمايند:
1- آموزش

 • تدريسِ درسِ «معارف» در همه دانشگاه ها
 • دبيريِ درس دين و زندگي کليه مقاطع تحصيلي
 • دبيريِ درس عربي کليه مقاطع تحصيلی
 • تدريس در موسسات کنکور
 • تدريس در موسسات پژوهشي و انديشه اي

2- پژوهش

 • استخدام در مراکز پژوهشي
 • استخدام در مراکز غير پژوهشي با عنوان پژوهشگر
 • فعاليت به عنوان مؤلف و پژوهشگر
 • و…

3- تبليغ و ترويج

 • استخدام در مراکز دولتي و فرهنگي و ديني
 • فعاليت در زمينه سخنراني و تبليغ و…
 • و…

همه چيز درباره کنکور ارشد رشته ي فلسفه و کلام اسلامي

 • منابع کنکور ارشد رشته ي فلسفه و کلام اسلامي
 •  ادبيات عرب
  مهمترين ماده‌ي درسي در کنکور کارشناسي ارشد کليه گرايشهاي الهيات، عربي است. چند سال است که تعداد تستهاي اين درس از 30 تست به 20 عدد کاهش يافته است. اما همان نسبت و ترتيب هميشگي ميان 3 بخش (صرف و نحو ، فن ترجمه ، بلاغت) رعايت شده است. گفتني‌ها درباره عربي فراوان است که بعضي از اين نکته ها راه انسان را ده ها ساعت کوتاه و درصد را نيز ده¬ها درصد بيشتر و رتبه را هزاران نفر بهتر خواهد کرد. در صفحه ي «ادبيات عرب» تعدادي از مهمترينِ اين نکات را خدمتتان ارائه خواهيم کرد.
 •  زبان انگليسي

خواندن يا نخواندن ؟ مسأله اين است!
زبان، خوان هفتم کنکور الهيات است. هم از نظر آخر بودن اولويت و هم از نظر سنگيني!
تعداد کساني که جسارت مي کنند و زبان کنکور را سفيد نمي گذارند کمتر از 10 درصد داوطلبان است. جالب است بدانيد در نمره نهائي هر داوطلب علاوه بر ضريب هائي که براي هر درس اعمال مي شود، پارامتري بنام «انحراف معيار» نيز بسيار تعيين کننده است.

انحراف معيار چيست؟

تفاوت شما با ميانگين نفرات ديگر در هر يک از دروس را انحراف معيار مي گويند. به عنوان مثال اگر ميانگين زبان همه داوطلبان 5 درصد باشد و شما زبان را 30 درصد بزنيد، شما 25 درصد از بقيه بيشتر زده ايد. اين در حالي است که علاوه بر 25 درصد، يک نمره ويژه اي نيز بابت فاصله زياد شما با داوطلبان ديگر به شما تعلق خواهد گرفت.
با اين حساب معلوم مي شود چرا با وجود آنکه زبان ضريب 2 دارد ولي 10-15 درصد آن به چه دليل در رتبه ما تأثير زيادي دارد.
براي اينکه بدانيد در چه شرايطي بايد سراغ زبان برويد؟ « زبان تخصصي الهيات » و « زبان عمومي ارشد» شامل چه منابعي است و آنرا چطور بايد بخوانيد و . . . به صفحه «زبان الهيات» مراجعه نمائيد.
o فلسفه ي اسلامي
درس فلسفه ي اسلامي از دروس مشکل آزمون است چون به جز چند سوال که راحت است باقي سولات فني و حساب شده و نيازمند تامل است. لذا بايد براي آن ها وقت گذاشت و با دقت به سوالات پرداخت.
o کلام اسلامي
کلام اسلامي از دروس راحت آزمون است که براي دانشجويان نمره آور هم هست. سوالات اين درس راحت هستند و با مطالعه ي درست منابع تقريبا تمام سوالات را مي توان به خوبي زد.
o منطق
درس منطق از درس هايي است که حالت بينابيني دارد. برخي سوالات آن راحت است و برخي ديگر فني و مشکل. و چون منطق از دروسي است که مهارتي است براي پاسخ مناسب بايد بسيار تمرين داشت.

 تغيير رشته ای ها

o چرا در تحصيلات تکميلي موج عظيمي از داوطلبان به سمت رشته هاي الهيات روانه است؟
o چقدر و چطور بايد درس بخوانند؟
o شانس قبولي تغيير رشته اي ها چقدر است؟
به طور معمول افرادي که تغيير رشته مي دهند مسير سخت تري را بايد بپيمايند ولي تجربه نشان داده که چون تغيير رشته به الهيات و گرايش هاي آن عمدتا ٌآگاهانه است اين تغيير و مسير سخت تر پيش رو عامل عدم موفقيت تغيير رشته اي ها ابدا نيست. حتي در مقايسه با داوطلباني که تغيير رشته نداده اند.

زمان کنکور ارشد و زمان آغاز درس خواندن

در سال هاي گذشته کنکور ارشد در نيمه هاي ارديبهشت برگزار مي‌شد اما بر اساس اطلاعيه سازمان سنجش، زمان اين آزمون به نيمه ابتدایی اسفند تغيير پيدا کرده است. حال با اين حساب، اين که مطالعه از چه زماني بايد آغاز شود بستگي به شرايط شما دارد. تجربه ما مي گويد رتبه هاي تک رقمي اي که تغيير رشته اي هستند، تقريباً حدود 400 ساعت کلاس و 500 تا 1000 ساعت مطالعه داشته اند. به اين ترتيب به نظر مي رسد بهترين زمان براي شروع مطالعه کنکور 6 ماه قبل از کنکور (3 ماه بيشتر يا کمتر) مي باشد. بنا بر اين براي کساني که در طول روز فرصت کمتري دارند (حدود روزي 2 تا 4 ساعت) مانند شاغل ها و… بهتر است 9 ماه زودتر شروع کنند. کساني که زمان کافي در طول روز دارند (حدود 4 تا 6 ساعت) توصيه مي شود 6 ماه قبل از کنکور شروع نمايند و دانشجويان و فارغ التحصيلاني که تازه مدرک گرفته اند نيز شايد 3 تا 6 ماه زودتر کافي است.
• مصاحبه کنکور ارشد
o آيا کنکور ارشد نيز مصاحبه دارد؟
پاسخ آن است که بعضي دانشگاه ها مصاحبه ورودي دارند. اين مصاحبه ها بيشتر علمي است تا عقيدتي و اخلاقي.
o چگونه يک ماهه خود را براي مصاحبه آماده کنيم؟
براي مصاحبه حتماً به نکات زير توجه نمائيد:
1- نيازي به حفظ مطالب نيست بيشتر بايد خود را براي سوالات تحليلي در مصاحبه مرزيده کنيد.
2- سعي کنيد در هنگام خواندن منابع درسي حتما فهم خود رااز آن ها بسنجيد.
3- مصاحبه آزموني شفاهي است و خواندن براي آن با خواندن براي آزمون متفاوت است.
o چه سؤالاتي در مصاحبه مي‌پرسند؟
غير از دروس عومي که الان محل سخن ما نيستند در دروس تخصصي مصاخبه بيشتر شفاهي و تحليلي است.

کلاس هاي آمادگي ارشد علوم قرآن و حديث چه کمکي به شما مي کند؟

حداقل 20-30 درصد مطالب دروس را به هيچ وجه نمي‌توان بدون استاد فهميد و 30-40 درصد ديگر نيز بدون استاد سخت‌تر فهميده مي‌شوند. فهم ادبيات عرب کار مشکلي است و زدن تست هايش با آن همه نکته و… تقريباً بدون استاد کار محالي است. کلاسهاي آمادگي ارشد رشته ي فلسفه و کلام اسلامي بر اساس يک نياز واقعي در ميان داوطلبان:
– به شما برنامه و روش درس خواندن مي‌دهد.
– به شما مي‌گويد چه مطالبي مهم و چه مطالبي در کنکور مهم نيستند.
– مطالب را مفهومي ياد مي‌دهد.
– و…

چرا کلاسهاي آمادگي ارشد حافظون پر مخاطب‌ترين کلاس ها در کشور است؟

حافظون بزرگترين مرکز الهيات در کشور است. همه ساله تعداد بي شماري دانشجو از خدمات متنوع حافظون بهره مي‌برند. مهمترين دلائل اين استقبال عبارت است از:
1- احراز تعداد فراواني رتبه تک رقمي و دو رقمي در هر سال
2- نسبت خدمات حافظون به هزينه اي که داوطلبان مي‌پردازند در سطح کشور اول است.
3- متنوع‌ترين خدمات کنکور الهيات در حافظون است.
4- خدمات رايگاني مانند «آزمون هفتگي و اعلام نتيجه آنلاين» ، «مشاوره رايگان حضوري و اينترنتي»
ادامه . . .
• نظرات دانشجويان درباره کلاسهاي آمادگي ارشد حافظون در سالهاي قبل:
همه ساله پس از پايان دوره هاي آموزشي، يک نظرسنجي جامعي از داوطلبان شرکت کننده در کلاسهاي آمادگي حافظون به عمل مي آيد که معمولاً نتيجه اش بيش از 90 درصد رضايتمندي دانشجويان از کلاسها و بسته هاي آموزشي مي باشد.

بسته هاي آموزشي آمادگي کنکور ارشد فلسفه و حکمت اسلامي حافظون

 • ويژگي هاي کلي
  1- رضايتمندي بيش از 92 % خريداران کتاب از کيفيت و محتواي آن
  2- قبولي فوق العاده خوانندگان اين بسته ها و احراز رتبه هاي تک رقمي و دو رقمي
  3- همه ساله بر اساس کنکور همان سال ويرايش جديد شده و نکاتش کامل‌تر مي‌شود. به همين دليل اين کتب به شدت کنکور محور است
  4- تنها کتاب هائي است که سؤالات کنکور را طبقه بندي موضوعي کرده و پاسخ تشريحي داده است. بدين ترتيب مي توانيد درس را مطالعه کرده و همان لحظه تست هاي آن‌را بزنيد.
  5- در اکثر دروس مملو از طبقه بندي و جدول و نمودار است و به خواننده کمک مي کند شمائي کلي از درس را بدست آورده و سپس وارد جزئيات شود. به همين دليل مخاطب تغيير رشته اي به شدت به اين بسته ها علاقه مند است.
  6- مطالب زائد و حواشي و غير کنکوري را حذف نموده است. به همين دليل حجم اين کتب يک پنجم منابع اصلي است.
  7- هزينه اين کتب تقريبا معادل تهيه منابع اصلي است. به دليل آنکه از کتب متنوعي که منبع کنکور هستند، فقط همان قسمتهائي را آورده که در کنکور از آنها سوال آمده است. مثلاً از کتاب البيان فقط مبحث نسخ آمده است.
  ادامه . . .
  • ويژگي هاي خاص هر کتاب
  o ادبيات عرب
  هر چند سازمان سنجش مبادي العربيه جلد 4 رشيد شرطوني را به عنوان منبع کنکور معرفي کرده‌ است و به حق به اين منبع پايبند بوده است، اما کمتر کسي را مي‌توان يافت که با خواندن اين کتاب بتواند از پس تست هاي کنکور بر آيد. درباره فن ترجمه نيز ماجرا به همين منوال است. بسته هاي آموزشي صرف و نحو حافظون بر اساس نياز داوطلبان در کنکور طراحي شده است. بسته عربي شامل 3 کتاب مهم است:
  1- شرح و توضيح مبادي العربيه 4 رشيد شرطوني

(ساده سازي و نظام مند شده مباحث مبادي العربيه بر اساس کنکور)
2- تست هاي طبقه بندي شده صرف و نحو کنکورهاي ارشد و دکتري و دولتي و آزاد(شامل بيش از 1500 تست از کنکور 75 تا سال جاري همراه با پاسخ تشريحي)
3- فن ترجمه عربي
(ترکيب و تلخيص و تنظيم منابع فن ترجمه و تستهاي طبقه بندي شده کنکور)

مشاهده بسته عربی ارشد، توضيحات بيشتر و خريد آنلاين

بسته عربی ارشد و دکتری

o زبان
معمولاً اوضاع زبان بچه ها داوطلبان الهيات آنقدر وخيم است که از هر 10 داوطلب، کمتر از يک نفر حاضر مي‌شود در کنکور به آن دست بزند. به همين دليل است که زبانِ بسته هاي آموزشي حافظون از صفر (پايه) تا صد (تخصصي الهيات) است. بدين ترتيب هر سطح زباني که داشته باشيد با اين بسته‌ها مي‌توانيد در عرض 6 ماه به يک زبان ايده آل (البته در سطح خودتان) برسيد. مشخصات بسته آموزشي زبان حافظون را از لينک مربوطه مشاهده فرمائيد. ضمناً صفحات اوليه بعضي از اين بسته ها نيز براي دانلود گذاشته شده است.

مشاهده بسته زبان عمومي و زبان تخصصي، توضيحات بيشتر و خريد آنلاين

زبان عمومی

o فلسفه ي اسلامي
محتواي اين درسنامه که بر اساس دو اثر گرانقدر علامه ي طباطبايي ره يعني کتاب بدايه الحکمه و نهايه الحکمه است، باعث آشنايي با انديشه هاي فيلسوفان مسلمان و انديشيدن در افق تفکرات ايشان است. که اين خود بايد مقدمه ي تفکر اصيل و اصولي افراد در مراحل بعدي باشد.

لازم به ذکر است که محتواي اين اثر با عنايت تمام به شرح ارزنده ي حجه الاسلام دکتر علي شيرواني بوده است و در واقع سعي شده که از محتواي شرح ايشان بر دو کتاب بدايه الحکمه و نهايه الحکمه چيزي فروگذار نشود. لذا عمده ي مباحث اين درسنامه چيزي نيست جز تلخيصي از شرح ايشان.
-در اين درسنامه سعي بر آن بوده است تا با تلخيص مطالب استاد شيرواني و استفاده از عناوين متعدد با ظواهر مختلف، تسهيل در امر فراگيري مطالب ايجاد گردد.
همچنين تجزيه ي مطالب به درسهاي متعدد و بيان مطالب هر درس به صورت تيتروار در ابتداي درس کمکي به فهم نظام مند و آسان تر مطالب مي کند.

مشاهده بسته فلسفه و کلام اسلامي، توضيحات بيشتر و خريد آنلاين

بسته درس نامه ارشد فلسفه و کلام

o کلام اسلامي
مبناي اين درسنامه مطالب شرح تجريد خواجه ي طوسي ره از کتاب کشف المراد علامه ي حلي ره است و مبناي بررسي ها و تحليل ها هم کتاب ارزشمند شرح کشف المراد استاد دکتر حجه الاسلام و المسلمين علي شيرواني است. در اين درسنامه تنها مطالب اين شرح تلخيص شده و با نظمي نوين ارائه شده است
– همان طور که بيان شد مبناي ما در تنظيم اين درس نامه شرح استاد دکتر حجه الاسلام و المسلمين علي شيرواني بر کتاب کشف المراد علامه ي حلي ره بوده است. از اين رو مانند اصل کتاب ابتدا مطالب خواجه ره بيان شده و سپس مطالب علامه ره همراه با اضافات دکتر شيرواني.
آن چه اين درسنامه را برجسته مي کند استفاده از تيترهاي متعدد براي فهم بهتر و مرور مناسب تر مطالب است که در اصل کتاب دکتر شيرواني اين موارد نيست.

مشاهده بسته فلسفه و کلام اسلامي، توضيحات بيشتر و خريد آنلاين

o منطق
مطالب اين درس نامه بر مبناي کتاب منطق تاليف آيت الله مظفر ره نگاشته شده است که البته مبناي ما در نگارش اين درس نامه، شرح و ترجمه ي حجه الاسلام دکتر شيرواني از اين کتاب است. در کنار اين منبع از کتاب تحرير منطق ايشان و برخي تلخيص ها از منطق مظفر استفاده شده است و در اين جا بيشتر تاليف همان مطالب با شکلي جديد مد نظر بوده است
درباره ي منابع اين درس نامه که توضيحاتي بيان شد و درباره ي شکل و صورت آن هم اين توضيح لازم است که سعي شده با تيترهاي متعدد و تغييرات شکلي در تيترها امکان به يادسپاري و مرور بهتر مطالب فراهم گردد. البته در ويراست هاي بعدي اين موارد ان شالله افزايش خواهد يافت.

مشاهده کتاب درسنامه منطق ارشد، توضيحات بيشتر و خريد آنلاين

درسنامه منطق

 

براي کنکور ارشد رشته ي فلسفه و کلام اسلامي چگونه درس بخوانيم؟

 • روش درس خواندن
  o چرا داوطلبان کنکور در جلسه کنکور آزمون همه چيز را فراموش مي‌کنند؟
  واقعيت آن است که اکثر داوطلبان وقتي از جلسه آزمون خارج مي‌شوند، مدام خود را به خاطر سؤالاتي که بلد بودند و تست آنها را نزدند سرزنش مي‌کنند. اين اتفاق معمولاً براي 10 % تستهاي 90 % داوطلبان رخ مي‌دهد. اينکه به چه علت اينچنين مي‌شود و راه حل اين مشکل چيست، اين مقاله را بخوانيد:
  o راه حل آن چيست؟
  1. روش درس خواندن، يادآوري، مطالعه و. . .
  2. مساله محور درس بخوانيم نه روزنامه وار
  3. در طول دوره يادگيري و آموزش، مدام خود را محک بزنيم.
  4. براي درسهاي مهارتي دست به قلم شويم.
  5. تست محور درس بخوانيم

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *